Lid worden

Informatie contributie en kleding

  • De contributie voor competitiespelende jeugdspelers bedraagt 120 per jaar en voor seniorspelers bedraagt het 140 euro per jaar.
  • Voor niet competitiespelende leden bedraagt de contributie 90 euro per jaar.
  • Een bestuurslid en stillid betalen 50 euro per jaar.
  • De contributie mag in halfjaarlijkse termijnen worden betaald (voor aanvang competitiehelft).
  • Het bankrekeningnummer is NL10 RABO 0148 6132 84 tnv TTV The Back Hands te St.Willebrord.

 

Een wedstrijdtenue wordt voor competitiespelers tegen een kleine vergoeding ter beschikking gesteld. Dit tenue blijft eigendom van TTV The Back Hands en dient direct bij opzegging van het lidmaatschap of beëindiging van deelname aan de competitie te worden ingeleverd. De hoofdsponsor , Schijven assurantien BV, stelt nml. de financiele middelen voor aanschaf van de kleding beschikbaar.